Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Konsultacje zmian kryteriów lokalnych.

   Zachęcamy Państwa do zaopiniowania proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy Partnerstwa LGD Bory Tucholskie, które wynikają z konieczności doprecyzowania definicji i zapisów stosowanych w kryteriach, dotychczasowych doświadczeń z przeprowadzonego konkursu, jak również z konieczności dostosowania ich do zmieniających się dokumentów wyższego rzędu, m.in. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

   Konsultacjom poddajemy lokalne kryteria wyboru dla projektów grantowych oraz dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (dla wszystkich przedsięwzięć zdefiniowanych w LSR), w oparciu o które Rada Decyzyjna LGD będzie dokonywała wyboru projektów do finansowania ze środków LSR.

   Do wyrażenia opinii zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii.

   Uwagi do konsultowanych dokumentów zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian (do pobrania poniżej) za pośrednictwem poczty e-mail partnerstwo@borytucholskie.pl lub bezpośrednio do biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8) do dnia 18.04.2017 r. (wtorek).

   Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.
   Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD (52 336 12 13).

Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie.

Do pobrania:
I.   Karta konsultacji zmian;
II.    Projekt zmian lokalnych kryteriów wyboru:
  1. Działanie 1.1.1 GRANTY
  2. Działanie 1.1.1 KONKURSY
  3. Działanie 1.2.1
  4. Działanie 2.1.1
  5. Działanie 2.1.2
  6. Działanie 3.1.1
  7. Działanie 3.1.2 NIEZATRUDNIENIOWE
  8. Działanie 3.1.2 ZATRUDNIENIOWE
  9. Działanie 3.2.1

   Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne poświęcone zmianie lokalnych kryteriów wyboru i niektórych zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 "Dekel do borowiackiej grapy". Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 14:00 w sali nr 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2017-04-09
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.