Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Projekty

 ---w trakcie aktualizacji---

Opis zrealizowanych projektów

Projekty w trakcie realizacji:

„Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”. Na realizację projektu pozyskano 49 998,24 złotych.

Projekty zrealizowane w roku 2008:

„Po nitce informacji do kłębka europejskich funduszy”. Na realizację projektu pozyskano 12.000 złotych. „Bory Tucholskie – miejsce przyjazne dla aktywnych. Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej”. Na realizację projektu pozyskano 660.905 złotych.

Projekty zrealizowane w roku 2007:

Turniej Piłkarski Oldboyów o Puchar Starosty i Mistrzostwo LGD „Bory Tucholskie. Na realizację projektu pozyskano 1.500 złotych. Program rozwoju dla kobiet oraz grup i organizacji kobiecych z terenu Borów Tucholskich ”AKTYWNOŚC – KLUCZ DO SUKCESU”. Na realizację projektu pozyskano 24.273 złote. Turniej Piłkarski o Puchar Starosty. Na realizację projektu pozyskano 3.100 złotych. I Festiwal Kultury Irlandzkiej w Borach Tucholskich. Na realizację projektu pozyskano 4.300 złotych. I Ogólnopolski Turniej Kręglarski o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na realizację projektu pozyskano 3.000 złotych.
LGD ogłasza nabór na szkolenia! LGD „Bory Tucholskie” rozpoczyna realizację projektu pt. ”Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”. W związku z powyższym rozpoczyna się nabór na cykl kursów podwyższających formalne i praktyczne kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi. UWAGA: wymagane wykształcenie minimum średnie! Wszystkie szkolenia są bezpłatne, jednak w przypadku niższej niż 80% frekwencji na zajęciach uczestnik będzie musiał zwrócić koszt kursu na konto: Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” plac Zamkowy 1, 89 – 500 Tuchola 40 8174 0004 0000 0651 2000 0001 Cały cykl składa się z trzech kursów/szkoleń: * kurs przygotowawczy na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kurs trwa 36 godzin – dwa weekendy; planowany termin czerwiec, lipiec); * szkolenie dla animatora kultury (szkolenie trwa 80 godzin – koniec sierpnia, wrzesień, październik); * szkolenie z pedagogiki cyrku dziecięcego (szkolenie trwa 72 godziny – od listopada 2008 r. do lutego 2009 r.). Kursy odbywać się będą w wyznaczone weekendy w Tucholi. Każdy z kursów zakończy się przyznaniem stosownych certyfikatów bądź zaświadczeń. Kursy będą prowadzone przez profesjonalistów z Bydgoszczy i Torunia. Wyboru uczestników dokona Zarząd LGD „Bory Tucholskie” w porozumieniu z personelem projektu. Zainteresowani mogą zgłosić akces uczestnictwa w wybranym kursie, jednak preferowane będą osoby, które zapiszą się na cały cykl szkoleń, gdyż w ten sposób kompleksowo poszerzą swoje kwalifikacje do pracy z dziećmi i/lub młodzieżą. Pod uwagę brane będą również inne czynniki: * doświadczenie uczestników w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą; * udokumentowana możliwość podjęcia zatrudnienia zawodowych pozwoli na zdobycie pracy; * znaczne zwiększenie potencjału pracownika w obecnie wykonywanej pracy. Aby wziąć udział w kursie każdy chętny musi: * wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w kursie. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej LGD w dziale AKTUALNOŚCI, w biurze LGD „Bory Tucholskie” (Tuchola, ul. Pocztowa 7c), w Urzędach Gmin oraz Gminnych Zespołach Oświatowych; * udokumentować swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą. Jeżeli podwyższenie kwalifikacji przyczyni się do podjęcia pracy, prosimy o dostarczenie opieczętowanej i podpisanej deklaracji zatrudnienia od przyszłego pracodawcy. Karty zgłoszenia prosimy kierować do biura LGD „Bory Tucholskie” (ul. Pocztowa 7C, 89-500 Tuchola) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Ilość miejsc jest ograniczona. W każdym kursie może wziąć udział maksymalnie 27 osób – po 3 osoby z każdej gminy z obszaru LGD „Bory Tucholskie” (Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Lubiewo, Osie, Świekatowo, Śliwice i Tuchola). Więcej informacji na temat szkoleń można otrzymać w biurze LGD Bory Tucholskie przy ul. Pocztowej 7C, 89-500 Tuchola, tel. 52 336 12 13, email: lgd@borytucholskie.pl. Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt: „Czego Jan się nauczy to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Tym samym zakończył działalność PUNKT KONSULTACYJNY, którego zadaniem było przekazywanie informacji na temat funduszy Unii Europejskiej. W PUNKCIE KONSULTACYJNYM, który znajdował się biurze LGD "Bory Tucholskie" można było uzyskać informacje na temat: * Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW), ze szczególnym uwzględnieniem podejścia LEADER; * Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL); * Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WKP). Punkt działał od 5 maja do końca września 2008 roku, a wszystkie udzielone porady były bezpłatne. W ramach realizacji projektu na terenie gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Lniano, Osie, Śliwice, Świekatowo i Tuchola odbyły się również spotkania szkoleniowo – informacyjne dotyczące w/w programów. Projekt realizowany był przez LGD „Bory Tucholskie”, sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2008 „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY - Lider”. Na dzień 31 grudnia 2007 roku LGD była w trakcie realizacji projektu „Bory Tucholskie – miejsce przyjazne dla aktywnych. Działaj razem z nami, a będziesz żył inaczej” Projekt zaczęto realizować po podpisaniu umowy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie w dniu 15 lutego 2007. Projket jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, Działanie 2.7 „Pilotażowy Program LEADER+”. Wartość projektu wynosi 660.905 złotych. Planowany termin zakończenia projketu to 31 marca 2008 r. Turniej Piłkarski Oldboyów o Puchar Starosty i Mistrzostwo LGD „Bory Tucholskie. Turniej odbył się w dniu 22 lipca 2007 r. Zwycięzcą I Turnieju Piłkarskiego Oldboyów o Puchar Starosty została drużyna Fali Świekatowo. Turniej pod patronatem „Tygodnika Tucholskiego” odbył się na Stadionie Miejskim OSiR w Tucholi i wzięło w nim udział sześć drużyn z powiatów świeckiego, sępoleńskiego i tucholskiego. Organizatorem turnieju była Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” i Towarzystwo Piłkarskie Oldboyów Sokoły Tuchola. Zawody rozegrano w dwóch grupach a zwycięzcy grup zagrali o Puchar Starosty Tucholskiego. Fala Świekatowo pokonała Krajnę Sępólno Kr. 2:1. Natomiast drużyny, które zajęły drugie miejsca w grupach zagrały o III miejsce. Tą rywalizację wygrała drużyna Sokołów I Tuchola, pokonując Pomorzanina Serock w rzutach karnych 4:3. W regulaminowym czasie był wynik 1:1. Kierownikiem zawodów był Krzysztof Bujny. Grupa A Fala Świekatowo – Pomorzanin Serock 2:1, Fala Świekatowo – Sokoły II Tuchola 2:0, Pomorzanin Serock – Sokoły II Tuchola 1:0. 1. Fala Świekatowo 2 6 4 – 1 2. Pomorzanin Serock 2 3 2 – 2 3. Sokoły II 2 0 0 – 3 Grupa B Sokoły I Tuchola - Cis Joltex Cekcyn 4:1, Sokoły I Tuchola – Krajna Sępólno Kr. 0:1, Cis Joltex Cekcyn – Krajna Sępólno Kr. 2:3. 1. Krajna Sępólno Kr. 2 6 4 – 2 2. Sokoły I Tuchola 2 3 4 – 2 3. Cis Joltex Cekcyn 2 0 3 – 7 Mecz o III miejsce Sokoły I Tuchola – Pomorzanin Serock 1:1 (4:3 w rzutach karnych) Mecz o I miejsce fala Świekatowo – Krajna Sępólno Kr. 2:1 Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. Fala Świekatowo, 2. Krajna Sępólno Kr., 3. Sokoły I Tuchola, 4. Pomorzanin Serock, 5. Cis Joltex Cekcyn i Sokoły II Tuchola. W turnieju wzięło udział około 90 zawodników, którym kibicowało około 200 kibiców. Turniej został dofinansowany ze środków Powiatu Tucholskiego (w wysokości 1.500 zł). Program rozwoju dla kobiet oraz grup i organizacji kobiecych z terenu Borów Tucholskich ”AKTYWNOŚC – KLUCZ DO SUKCESU”. Realizacja projektu trwała od 26 października do 28 grudnia 2007 r. Po rozpoczęciu projektu w dniu 26 października 2007 r. rozpoczęto akcję promującą szkolenia organizowane w ramach projektu. Wykonano 200 plakatów kolorowych i własnymi siłami organizatorów rozprowadzono je na ternie 9 gmin: Cekcyna, Gostycyna, Kęsowa, Lubiewa, Śliwic, Lniana, Osia, Świekatowa i Tucholi. Plakaty rozprowadzano w pierwszej połowie listopada. Po tym okresie dodrukowano plakaty własnymi środkami i nadal je rozprowadzano. Plakaty trafiły do wszystkich sołectw z terenu 9 gmin (Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo, Świekatowo, Osie, Lniano, Kęsowo, Śliwice, Tuchola). Przez cały okres naboru ogłoszenie o nim znajdowało się na stronie internetowej LGD Bory Tucholskie (www.lgd.borytucholskie.pl). W celu przyspieszenia naboru uczestniczek projektu nawiązano również współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi, dzięki czemu na szkoleniu komputerowym utworzono jedną grupę składającą się głównie z członkiń Klubu Pracy – osób poszukujących zatrudnienia. Nawiązano również współpracę z lokalnymi mediami – patronat honorowy nad projektem objęły Gazeta Pomorska – Oddział w Świeciu oraz Tygodnik Tucholski. Dzięki temu oprócz ogłoszeń promujących zadanie, finansowanych ze środków projektu, ukazały się bezpłatne artykuły promujące projekt w Tygodniku Tucholskim i Gazecie Pomorskiej Oddział w Świeciu. Przed rozpoczęciem szkoleń komputerowych podpisano umowę partnerską ze szkołami, w których miało odbyć się szkolenie. W umowie szkoły wyraziły zgodę na bezpłatne użyczenie sal komputerowych na potrzeby projektu (razem w ilości 240 godzin zegarowych). Ponieważ dużo osób zgłosiło chęć uczestnictwa w szkoleniu w Tucholi, w tutejszym Gimnazjum nr 1 utworzono aż 4 grupy szkoleniowe (planowano 2), natomiast w Osiu (Zespół Szkół w Osiu) i Lubiewie (Zespół Szkół w Lubiewie), ze względu na mniejsze zainteresowanie utworzono po jednej grupie szkoleniowej (planowano po 2). Szkolenia rozpoczęły się w weekend 17-18 listopada. Ponieważ po pierwszym weekendzie szkolenia wciąż dysponowano dużą ilością wolnych miejsc, dlatego kontynuowano akcję promocyjną. Szkoleniowcy otrzymali instrukcję, iż na kolejnych spotkaniach mają szczególnie wspierać osoby, które dołączyły do grupy w terminie późniejszym. W każdej z grup przeprowadzono razem 40 godzin szkolenia. Szkolenia komputerowe zakończyły się w weekend 22-23 grudnia. Na ich zakończenie rozdano dyplomy ukończenia szkolenia. W trakcie trwania szkoleń komputerowych, w weekendy 7-9 grudnia i 14-16 grudnia 2007, odbyły się szkolenia dla liderek lokalnych. Nabór na szkolenia szedł sprawniej, gdyż planowano tu o połowę mniej uczestniczek, niż w szkoleniu komputerowym. Po jego zakończeniu okazało się, iż zgłosiło się 49 osób. Dzięki staraniom organizatorów w szkoleniach wzięło udział 48 osób (o 3 więcej niż planowano, zakwalifikowano na szkolenia wszystkie chętne panie, w szkoleniu w Tucholi wzięły udział 4 Panie więcej niż planowano, w szkoleniu w Tleniu zakwalifikowana tyle osób ile planowano, jednakże jedna z uczestniczek z powodu choroby nie dojechała). Pierwszego dnia szkoleń odbywały się zajęcia integracyjne z socjologiem (1,5 h), a następnie spotkania z kobietami, które już odniosły sukces w życiu (po 45 minut Wójt Gminy Lniano i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących) Uczestniczkom kursu szczególnie przypadła do gustu Wójt Gminy Lniano, ze względu na bezpośredni styl bycia i podobne doświadczenia życiowe. Drugiego i trzeciego dnia szkolenia prowadziły, zgodnie z projektem, trenerki specjalizujące się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla wsi (p. Epa) i animacji działalności społecznej (p. Jabłonowska). Uczestniczki szkoleń miały zapewnione dwa noclegi i pełne wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę. Po zakończeniu szkoleń uczestniczki poproszone zostały o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Zorganizowane szkolenia ocenione zostały bardzo dobrze. Ponieważ na szkoleniach zanotowano niemal 100% frekwencję wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały dyplom jego ukończenia. Na realizacje projektu pozyskano dotację, w wysokości 24.273 złote, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Turniej Piłkarski o Puchar Starosty. Turniej odbył się 29 lipca 2007 r. Turniej został rozreklamowany poprzez zamieszczenie ogłoszeń w gazetach lokalnych: Tygodniku Tucholskim, Czasie Świecia i Gazecie Pomorskiej. Wydrukowano i rozkolportowano także na terenie działania LGD plakaty promocyjne. W turnieju wzięło udział 9 drużyn piłkarskich (około 100 zawodników) z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”: Tucholanka Tuchola, Rawys Raciąż, Czarni Lniano, Grom Osie, Victoria Śliwice, Myśliwiec Gostycyn, Cis Cekcyn Fala Świekatowo i Żywia Wieszczyce rozlosowanych do 3 grup eliminacyjnych gdzie zostały rozegrane mecze systemem każdy z każdym. Zwycięzcy grup awansowali do finału, w którym również rozegrano mecze systemem każdy z każdym. Ogółem rozegrano 12 pojedynków. 3 pierwsze drużyny otrzymały puchary a najlepsi zawodnicy pamiątkowe statuetki. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kibiców. Do walki zagrzewało zawodników około 300 kibiców. Po turnieju drużyny wzięły udział we wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasek. Nawiązano także kontakty i podjęto zobowiązania o współpracy między klubowej. Środki na organizację turnieju pozyskano z Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w wysokości 3.100 zł). I Festiwal Kultury Irlandzkiej w Borach Tucholskich. Festiwal odbył się w dniach 17-19 sierpnia 2007. Pierwszą imprezą Festiwalu była wystawa fotografii Pana Krzysztofa Millera pn.: "Moja Irlandia". Autor poukładał zdjęcia w pary, a w każdej parze umieścił zdjęcia irlandzkiego krajobrazu zestawiane ze zdjęciem mieszkańca wyspy. Pierwszego dnia Festiwalu wystąpił zespół DAIR ze Szczecina. Grupa wystąpiła na tucholskim rynku. Po zakończeniu koncertu można było się udać do Książnicy Tucholskiej. Kolejnym punktem Festiwalu był bowiem wykład Pana Krzysztofa Schramma Prezesa Towarzystwo Polsko-Irlandzkiego przybliżającego słuchaczom Zielona Wyspę. Ciekawy wykład wzbudził gorącą dyskusję. Po zakończeniu wykładu odbyły się jeszcze dwie projekcje filmowe. Dramat "Moja lewa stopa" i "Krwawa niedziela". Następnego dnia irlandzkie święto zaczęło się od kolejnego wykładu. Tym razem Pan Tomasz Kowalski z Fundacji "Druga Szansa" przedstawiał historię Irlandii. Po wykładzie jeszcze jeden film. Tym razem komedia kryminalna "Generał". Punktem kulminacyjnym Festiwalu był koncert główny, który miał się odbyć w Amfiteatrze Leśnym w Tucholi-Rudzkim Moście. Po przywitaniu przybyłych przez Pana Wiesława Szołtuna, występ rozpoczął zespół GREENWOOD. Na widowni zasiadło około 500 osób. Następnie na scenie pojawiła się nasza gwiazda - zespół DONEGAL z Tarnowskich Gór. W niedzielę, trzeciego dnia Festiwalu odbyły się koncerty zespołu GREENWOOD w Śliwicach, potem w Gostycynie. Patronat honorowy nad imprezą objęła Ambasada Irlandii w Polsce i Poseł Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka. Na organizację imprezy udało się pozyskać sponsorów: Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem, TUCHMET, Zajazd „Pod Jeleniem”, Przedsiębiorstwo Komunalne, Bank Spółdzielczy w Tucholi, Firma "OMNI-Art" z Tucholi, Firma "JAN-PES" z Tucholi, T.C.E.Z. w Tucholi, Pub DRUM z Tucholi. Otrzymano również wsparcie od Gminy Tucholi i Powiatu Tucholskiego. Partnerami medialnymi imprezy byli: Tygodnik Tucholski, Gazeta Pomorska i Radio GRA. Na organizację Festiwalu otrzymano: 4.300 złotych. I Ogólnopolski Turniej Kręglarski o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Turniej odbył się 25 i 26 sierpnia 2007 r. Przed turniejem rozesłane zostały zaproszenia do 14 Klubów Superligi Kręglarskiej w Polsce. Ostatecznie w turnieju wzięło udział w sumie 57 zawodników i zawodniczek z całej Polski, w wieku od 16 do 60, posiadających ważną licencję Polskiego Związku Kręglarskiego. Kluby, które uczestniczyły w zawodach to: l Polonia Łaziska Górne; l Sokół Brzesko; l TKKF „Dębinki” Gdańsk; l HB PLUS Wejherowo; l Polonia 1912 Leszno. Na dwa tygodnie przed zawodami rozwieszone zostały plakaty na terenie działania LGD „Bory Tucholskie”. Po otrzymaniu zgłoszeń rozlosowane zostały numery torów oraz ustalono godziny startów zawodników. Turniej sobotni, który miał charakter drużynowy rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał do godziny 19:00. Zawody przebiegały sprawnie i beż problemów. Trzy pierwsze drużyny to: 1. Dębinki Gdańsk I 2. Tucholanka Senior II 3. Polonia 1912 Leszno I Do turnieju indywidualnego zakwalifikowało się 12 kobiet i 18 mężczyzn, z najlepszymi rezultatami z turnieju drużynowego. Rywalizacja trwała od godziny 8:30 do około 14:00. Najlepsze zawodniczki turnieju to: 1. Dorota Orłowska – Dębinki Gdańsk I 2. Alina Pstrąg Wiligała – Tucholanka Dziewczyny 3. Natalia Kisielewska – Tucholanka Dziewczyny Najlepsi zawodnicy turnieju to: 1. Bogusław Dobkowicz – Dębinki Gdańsk I 2. Mateusz Grzeszczuk – Polonia 1912 Leszno I 3. Arkadiusz Stachecki – Luzaki Tuchola O godzinie 14:30 nastąpiło uroczyste wręczenia nagród. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jarosław Katulski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Michał Marszałkowski – Przewodniczący Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia LZS, Paweł Cieślewicz – Przewodniczący Rady Gminy Tuchola. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród sympatyków kręglarstwa klasycznego. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi bezpłatnie udostępnił obiekty sportowe (szatnie i kręgielnię) niezbędne do rozegrania turnieju. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Tucholanka” pokrył koszty wysłania zaproszeń. Dyrektor OSiRu – Janusz Zawadzinski oraz członkowie Klubu MLKS „Tucholanka” - Ewa Iwicka, Janusz Krueger i Leszek Skarupa brali czynny udział w przygotowaniach do turnieju i pracach Komitetu Organizacyjnego. Środki na zorganizowanie turnieju, w wysokości 3.000 złotych, pozyskano z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.