Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

Władze Lokalnej Grupy Działania "Bory Tucholskie"
oraz Rada DecyzyjnaZARZĄD:

Prezes:

Magdalena Kurpinowicz

Magdalena Kurpinowicz

tel.: 52 55 90 738

(Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich")

Wiceprezes:

Teresa Cherek Kanabaj

Teresa Cherek Kanabaj

tel.: 52 33 400 71

(Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej "KNIEJA")

Skarbnik:

Beata Wisnioch

Beata Wiśnioch

tel.: 52 33 44 091

(Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa)

Sekretarz:

Barbara Piasecka

Barbara Piasecka

tel.: 52 334 61 53

(Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "BURCHAT")

Członek Zarządu:

Marek Topoliński

Marek Topoliński

tel.: 52 332 21 01

(Gmina Świekatowo)

Członek Zarządu:

Justyna Wilkiewicz

Justyna Wilkiewicz

tel.: 52 33 47 555

(Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej)

Członek Zarządu:

Fryderyk Sikorski

Fryderyk Sikorski

tel.: 52 33 610 96

(Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec)

Członek Zarządu:

Krzysztof Bujny

Krzysztof Bujny

tel.: 52 336 73 17

(Gminny Klub Sportowy "MYŚLIWIEC")

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący:

Waldemar Wencel

Waldemar Wencel

tel.: 694 435 761

(Stowarzyszenie "REZLER" - Wielki Kanał Brdy)

Członek:

Jadwiga Pik

Jadwiga Pik

tel.: 52 33 49 751

(Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie)

Członek:

Barbara Kasica-Kołomyjska

Barbara Kasica-Kołomyjska

(Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Mędromierzu)

RADA DECYZYJNA:

POBIERZ PLIK

(Rada nie jest organem władzy LGD. Odpowiadać będzie ona za wybór projektów do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju).

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.