Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Wszystkie aktualnościWażna informacja dla przedsiębiorców chcących pozyskać dofinansowanie z RPO.

   Na stronie fundusze.kujawsko-pomorskie.pl ukazała się informacja na temat projektu wytycznych dotyczących zasad przygotowywania biznesplanu, jednego z obowiązkowych załączników do wniosku przedsiębiorcy o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tutaj .
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3750
2008-05-07

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie.

   Bezpłatne szkolenie przeprowadzone zostanie w Tucholi 13 maja 2008 r. Tematem szkolenia jest: „Księgowość małych podmiotów gospodarczych”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe z działalności gospodarczej, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, służb księgowych pracujących na potrzeby w/w podmiotów.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3743
2008-05-07
Komentarzy: 0

VI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

   Starostwo Powiatowe w Tucholi, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gmina Kęsowo zapraszają osoby niepełnosprawne i pełnosprawne na festyn odbywający się w ramach  VI Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Festyn odbędzie się w Kęsowie w dniu 17 maja 2008 r.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3751
2008-05-06
Komentarzy: 0

Trwa TYDZIEŃ BIBLIOTEK

   Burmistrz Tucholi, Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi i Starostwo Powiatowe w Tucholi zapraszają. W programie TYGODNIA BIBLIOTEK szereg atrakcji, w tym najważniejsza: Targi Książki i Wydawnictw Regionalnych. Szczegóły programu w rozwinięciu.
Dodane przez: Urząd Miejski w Tucholi 3748
2008-05-06
Komentarzy: 0

Promujemy najlepsze wyroby z Borów Tucholskich.

   Na specjalnej gali, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2008 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury 46 najlepszym produktom, usługom i inicjatywom z terenu Borów Tucholskich przyznano tytuł Marka Lokalna "Bory Tucholskie".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3797
2008-05-06
Komentarzy: 0

Kolejne środki pozyskane przez LGD!

   W dniu 24 kwietnia 2008 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 31/369/08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2008 na wykonywanie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwoju i aktywizacji terenów wiejskich w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, pn. „Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich – GRANTY – Lider”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3757
2008-05-06
Komentarzy: 0

Indywidualne konsultacje dla ngo-sów także w maju.

   Urząd Marszałkowski zaprasza organizacje pozarządowe do skorzystania z indywidualnych konsultacji z zakresu prawa, rachunkowości i zarządzania projektami.Spotkania konsultacyjne, których celem jest przełamanieinstytucjonalnych barier, przed którymi staje obecnie trzeci sektor,organizują wspólnie Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wojewódzka Rada Organizacji Pozarządowych.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3769
2008-05-06
Komentarzy: 0

Program obchodów Dnia Flagi.

   Już po raz kolejny możemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto, które powinno stać się dla nas Polaków Świętem wyjątkowym, bo przywołującym niejedną historyczną rocznicę oraz te wszystkie momenty, kiedy byliśmy i jesteśmy dumni z naszych narodowych barw, podkreślamy naszą polskość i siłę naszych biało-czerwonych znaków. To właśnie falga wzmacnia nas i nasz wizerunek w świecie, czy to na stadionach, czy na ulicach Wiecznego Miasta. Nie zapomnijmy zatem i pielęgnujmy ten symbol, który przybliża naszą tożsamość oraz to, co najcenniejsze i niezmienne.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3775
2008-04-25
Komentarzy: 0

Business Cooperation Database, styczeń-kwiecień 2008

   Zamieszczone poniżej oferty współpracy adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nawiązaniem kontaktów z firmami zagranicznymi. Gdyby byli Państwo zainteresowani poszczególnymi ofertami prosimy o kontakt z biurem sieci Enterprise Europe Network w Toruniu. Wszystkie zamieszczone informacje pochodzą z ofert przesyłanych przez europejską sieć Euro Info, z internetowej bazy kooperacyjnej Komisji Europejskiej – Business Cooperation Database oraz z ofert przesyłanych do naszego biura przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad Rzeczpospolitej Polskiej.
   Oferty współ‚pracy.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3774
2008-04-18

ZAPRASZAMY!

   W dniu 25 kwietnia 2008 r., o godz. 18:00, w Tucholskim Ośrodku Kultury odbędzie się uroczystość wręczenie certyfikatów Marka Lokalna Bory Tucholskie dla najlepszych producentów, wytwórców i artystów z terenu Borów Tucholskich.

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3769
2008-04-18
Komentarzy: 0

Czy Tuchola dorówna Chojnicom?

   Kolejni prywatni właściciele upiększaja i remontują kamienice na tucholskiej starówce.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3760
2008-04-16
Komentarzy: 1

Nowa atrakcja w Muzeum Borów Tucholskich.

   18 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków nastąpi odsłonięcie makiety średniowiecznej Tucholi.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3753
2008-04-16
Komentarzy: 0

Zaproszenie do labiryntu „PERŁA” w Tleniu

   Już 3 maja o godz. 20.00 w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „PERŁA” w Tleniu odbędzie się publiczna prezentacja nowej atrakcji turystycznej w Borach Tucholskich, Polsce i Europie. Na terenie ośrodka budowany jest płaski labirynt dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Dodane przez: Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku PERŁA Dom Seniora w Tleniu 3889
2008-04-16
Komentarzy: 0

Światowy Dzień Inwalidy

   Zarzad Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tucholi zaprasza w dniu 22 kwietnia 2008 r. na obchody Światowego Dnia Inwalidy pod hasłem "Podejmujemy przyjazne dziłania wobec osób niepełnosprawnych". 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3765
2008-04-15
Komentarzy: 0

Aktualizacja i rozbudowa strony WWW.

   Uprzejmie informujemy o nowościach i aktualizacjach na stronie internetowej naszej organizacji - www.lgd.borytucholskie.pl.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3772
2008-04-13
Komentarzy: 0

Sąsiedzka wymiana doświadczeń.

   W dniu 9 kwietnia 2008 r. przedstawiciele LGD "Bory Tucholskie" udali się do Swornychgaci na sptkanie z członkami LGD "Sandry Brdy".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3748
2008-04-13
Komentarzy: 0

Sukces LGD.

   LGD Bory Tucholskie pozyskała 49 998,24 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn.: „Czego Jan się nauczy, to Jaśkowi przekaże, czyli podnoszenie kwalifikacji dorosłych dla rozwoju inicjatyw edukacyjnych na rzecz dzieci z Borów Tucholskich”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3781
2008-04-13
Komentarzy: 0

Uwaga! Krótki termin zgłoszeń.

   Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowoie zaprasza na szkolenie pt.: Odnowa wsi i LEADER jako metoda rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenie odbedzie się 15 kwietnia 2008 r w Minikowie.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3772
2008-04-10

Kolejne konkursy w ramach POKL.

   21 marca 2008 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłosił konkurs w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” na poddziałania:
  • 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
  • 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3755
2008-04-09
Komentarzy: 0

Kolejne konkursy w ramach POKL.

   27 marca 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił dwa nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  • Podziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych";
  • Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego".
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" 3777
2008-04-09
Komentarzy: 0
Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.