Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Książnicy Tucholskiej, Tuchola ul. Pocztowa 7b.

   Zgodnie z § 16 Statutu wyznacza się drugi termin WZD w dniu 25.06.2020 r. o godz. 10.15

PROGRAM:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
6.    Przedstawienie sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu.
7.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
–   zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
–   zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu
–   zatwierdzenie sprawozdania finansowego
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
11.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie kierunków dalszego rozwoju LGD.
12.    Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu LGD „Bory Tucholskie”.
13.    Wolne wnioski, dyskusja.
14.    Zakończenie Zebrania.               

   Czynne oraz bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni organizacji i to oni mogą uczestniczyć we wszystkich  głosowaniach.
   Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 czerwca 2020 r. na adres e-mail: lgd@borytucholskie.pl lub pod nr tel. 52 336 12 13.

   Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2020-06-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.