Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru - EFS

   Zachęcamy Państwa do zaopiniowania proponowanych zmian do lokalnych kryteriów wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapyPartnerstwa LGD Bory Tucholskie.
   Konsultacjom poddajemy lokalne kryteria wyboru dla projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (Przedsięwzięcie Wichajstry i dinksy), w oparciu o które Rada Decyzyjna LGD będzie dokonywała wyboru projektów do finansowania ze środków LSR.
 
    Do wyrażenia opinii zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych i organizacji społecznych oraz wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Strategii.
 
   Uwagi do konsultowanych dokumentów zgłaszać można na Karcie konsultacji zmian za pośrednictwem poczty e-mail partnerstwo@borytucholskie.pl lub bezpośrednio do biura LGD (Tuchola, ul. Murowa 8) do dnia 13.07.2018 r. (piątek).
 
   Uwagi przesłane po terminie oraz w innej formie niż „Karta konsultacji zmian” nie będą uwzględniane.
   Zapytania dotyczące konsultowanego dokumentu należy kierować do pracowników biura LGD (52 336 12 13).

   Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w czwartek, 5 lipca 2018r. o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie. Podczas spotkania można będzie zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące proponowanych zmian lokalnych kryteriów wyboru.
 
   Dziękujemy za wszystkie Państwa opinie.
 
Do pobrania:
1.    Opis zmian w lokalnych kryteriach wyboru,
2.    Projekt zmienionych lokalnych kryteriów wyboru (zatrudnieniowe / niezatrudnieniowe),
3.    Karta konsultacji zmian.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2018-07-03
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.