Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Informacja na temat decyzji środowiskowej - dotyczy konkursu na rozwijanie działalności gospodarczej.

   W związku z licznymi pytaniami związanymi z koniecznością (bądź brakiem konieczności) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla operacji, na którą Wnioskodawca będzie starał się pozyskać środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy informujemy, iż: aby dopełnić wszelkich formalności, Wnioskodawca – jeszcze przed złożeniem wniosku w LGD – winien złożyć pisemne zapytanie w urzędzie gminy, na terenie której zamierza realizować operację, czy planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji środowiskowej.

   Wnioskodawca nie powinien sam decydować o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla danej inwestycji.

   W zapytaniu należy w szczególności:
  • podać szczegółową lokalizację i powierzchnię inwestycji;
  • opisać inwestycję pod względem technicznym z podaniem najważniejszych wartości liczbowych, które ją określają.
   Uwaga! W celu umożliwienia organowi przypisania przedsięwzięcia do właściwej grupy przedsięwzięć (oddziałujących, potencjalnie oddziałujących, bądź nie oddziałujących na środowisko), a co za tym idzie przedstawienia informacji, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, opisując inwestycję należy wziąć pod uwagę treść rozporządzenia Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) - tutaj (szczególnie w zakresie rodzajów przedsięwzięć oraz wartości liczbowych je określających).

   W przypadku gdy z innych dokumentów wynika, iż wydanie takiej decyzji nie jest wymagane (np. pozwolenie na budowę), nie jest konieczne dołączanie w/w dokumentu.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2017-10-14
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.