Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

   Wybór ofert dotyczących wykonania materiałów promujących Lokalną Strategię Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" oraz materiałów szkoleniowych.

1. Zaproszenie do składania ofert cenowych dotyczących wykonania materiałów promujących Lokalną Strategię Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" oraz materiałów szkoleniowych zamieszczone zostało na stronie www.partnerstwo.borytucholskie.pl. w dniu 18.05.2017 r.

2. Na zaproszenie odpowiedziało 3 oferentów:
  1. PPHU LIR Elżbieta Zajet BIURO REKLAMY, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg;
  2. IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY, ul. Sokolnicza 5, lok. 57, Wrocław;
  3. Agencja Reklamowa MALTEXT, ul. Bydgoska 15, 89-500 Tuchola.
3. Oceny ofert dokonała komisja w dniu 30 maja 2017 r.

4. Wszyscy oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu (wskazano po dwa zamówienia o wartości minimum 5000 zł w ciągu ostatnich 2 lat). Złożone oferty były poprawne pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

5. Przy wyborze oferty zgodnie z zaproszeniem do składania ofert kierowano się następującymi kryteriami: cena 50%, funkcjonalność, jakość i estetyka wykonania 50%, w kryterium tym oceniane były:
  • funkcjonalność, tj. czy produkt spełnia swoje przeznaczenie - od 0 do 5pkt;
  • trwałość produktu - od 0 do 15pkt;
  • estetyka wykonania - od 0 do 15pkt;
  • czytelność nadruku dla odbiorcy 0 do 15pkt.
6. W ramach części I oraz części II zapytania, ofertom przyznano następujące liczby punktów (w nawiasie nr części postępowania):
  1. PPHU LIR Elżbieta Zajet BIURO REKLAMY: (I) 58,70, (II) 57,28.
  2. IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY: (I) 74,30, (II) 75,00.
  3. Agencja Reklamowa MALTEXT: (I) 50,18, (II) 57,87.
7. Komisja dokonała wyboru oferenta w ramach części I i II - IRINA CHICHERINA MEDIA CONSULTING AGENCY za kwotę część I - 42 521,10 zł brutto i cześć II - 5 564,52 zł brutto.

8. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2017-05-31
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.