Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Rozpoczęła się realizacja projektu Kurs Tkania Produktów Sieciowych.

   Rozpoczęła się realizacja Kursu Tkania Produktów Sieciowych. Projekt jest realizowany  przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania Bory Tucholskie i Stowarzyszeniem Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie. Uczestnikami kursu jest 25 osób - właścicieli wiejskich obiektów turystycznych z terenów Borów Tucholskich oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystycznego regionu.

   Podczas zajęć uczestnicy ćwiczą kompetencje psycho-społeczne oraz pracują nad fiszkami produktu sieciowego. W efekcie pracy warsztatowej - na bazie powstałych fiszek - ma powstać pięć turystycznych produktów sieciowych, które zostaną zaprezentowane podczas Mini Targów z udziałem lokalnym tour-operatorów.

   Założeniem projektu jest, aby osoby biorące udział w projekcie utworzyły zespół, który będzie w stanie efektywnie współpracować przy tworzeniu i sprzedaży turystycznych produktów sieciowych również po zakończeniu kursu.

   Pierwszy moduł kursu poświęcony był założeniom teoretycznym sieciowego produktu turystycznego, prawnym aspektom współpracy i diagnozie kompetencji psycho-społecznych. Uczestnicy warsztatów przedstawili swoje zasoby i wspólnie z trenerami opracowali wzór fiszki  i schematy współpracy. Mieli również możliwość indywidualnych konsultacji  z radcą prawnym i psychologiem. Efektem pierwszego zjazdu było utworzenie się zespołów roboczych, które  rozpoczęły prace nad konkretnymi produktami.

   Podczas drugiego zjazdu, którego  tematem przewodnim był wpływ nastroju na myślenie i efektywność pracy, wypracowano założenia do kilku produktów sieciowych, a prace nabrały tak dużego tempa, że uczestnicy podjęli decyzję o kolejnym spotkaniu jeszcze w czerwcu br. Intencją uczestników jest aby pierwsze turystyczne produkty sieciowe z Borów Tucholskich trafiły do sprzedaży jeszcze w tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to możliwe. Na czerwcowych warsztatach będziemy również pracować nad motywacją, siłą woli i implementacją intencji w celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów.

   Ostatni – czwarty zjazd odbędzie się tuż przed Powiatowym Forum Turystyki Wiejskiej w Tucholi. Zorganizowane wówczas Mini Targi będą sprawdzianem dla zespołów przed zaprezentowaniem wyników swojej pracy na szerszym Forum: Lokalnym i Powiatowym w październiku br. Podczas tego zjazdu uczestnicy przygotują postery prezentujące wypracowane produkty sieciowe i wezmą udział w sesji posterowej, podczas której będą prezentowali swoje produkty przedstawicielom lokalnych biur podróży w celu zachęcenia ich do współpracy – sprzedaży opracowanych podczas kursu turystycznych produktów sieciowych. Ostatni zjazd będzie miał ponadto na celu rozwój myślenia twórczego i wykorzystanie pokładów twórczości w pracy zespołowej oraz aranżacji wnętrz w obiektach turystyki wiejskiej.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2016-05-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.