Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Antoni, Lucjan, Gracja

Zapraszamy do udziału

   Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie oraz Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” ogłaszają konkurs na: WITRAŻ WIELKANOCNY.

   REGULAMIN KONKURSU:

1.Postanowienia ogólne.


   1.1 Organizatorem konkursu pod tytułem „Witraż wielkanocny” jest Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie oraz Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie".
   1.2 Celem konkursu jest:
a) rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej,
b) rozwijanie zainteresowań, poznanie nowej techniki plastycznej,
c) doskonalenie zdolności manualnych dzieci,
d) kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
e) dzielenie się doświadczeniem, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych dzieci uzdolnionych plastycznie,
f) zaprezentowanie siebie i swojej pracy szerszej publiczności,
   1.3 Adresatem konkursu są dzieci i młodzież z obszaru działalności LGD (gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kesowo, Lubiewo, Lniano, Śliwice, Świekatowo, Osie i Tuchola).

2. Warunki uczestnictwa w konkursie.

   2.1 Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko w wieku od 5 do 12 lat oraz młodzież w wieku od 13 do 16 lat.
   2.2 Praca powinna odpowiadać na hasło konkursu: „Witraż Wielkanocny”.
   2.3 Konkurs ma jeden etap:
- każda osoba może dostarczyć maksymalnie 1 pracę,
- termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2008 r. Prace przesyłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
   2.4 Praca powinna być wykonana techniką witrażową.
   2.5 Wymiary prac: format dowolny.
   2.6 Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną umocowaną w prawym dolnym rogu. Powinna ona zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, wiek autora, adres.
   2.7 Prace konkursowe można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczać osobiście.
   2.8 Wystawa prac odbędzie się w dniach 17.03 – 28.03.2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.
   2.9 Poprzez nadesłanie pracy do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
b) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu;
c) opublikowanie na stronach internetowych Organizatora imienia i nazwiska uczestnika, oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona w konkursie.
   2.10 Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator. Decyzje Organizatora, co do przyznania nagród są nieodwołalne.
   2.11 Prace nadesłane na konkurs można odbierać od 07.04. do 30.04.2008 r. w GOK Cekcyn. Po wyznaczonym terminie prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
   2.12 Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

3. Nagrody.

   3.1 Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorówa konkursu dokona wyłonienia laureatów konkursu w dniu 14.03.2008 r.
   3.2 Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
   3.3 Wręczenie nagród nastąpi 21.03.2008 r.

4. Postanowienia końcowe.

   4.1 Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury (Cekcyn, ul. Szkolna 2) oraz na stronach internetowych www.cekcyn.pl, www.lgd.borytucholskie.pl.
   4.2 Pytania w sprawach organizacyjnych można kierować pod nr tel. (052) 33-47-567.


   Konkurs odbędzie się w ramach realizacji Pilotażowego Pragramu LEADER+ i jest finansowany, ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa.

        
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-02-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.