Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

ZAPROSZENIE

     Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW, które odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. o godz. 15:00 w Książnicy Tucholskiej, Tuchola ul. Pocztowa 7b.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
 6. Przedstawienie sprawozdań: finansowego i merytorycznego z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
   2. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu
   3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sposobu głosowania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych Członków.
 13. Wybory władz LGD „Bory Tucholskie”.
   1. wybory Komisji Skrutacyjnej,
   2. zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu,
   3. zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,
   4. przeprowadzenie głosowań,
   5. ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 14. Przedstawienie wyników głosowania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
 17. Informacja o nowym okresie programowania.
 18. Wolne wnioski, dyskusja.
 19. Zakończenie Zebrania.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2015-04-22
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.