Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Wybory do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz informacje o mikrograntach.

   Starosta Tucholski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. w sali multimedialnej Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 B (budynek Książnicy Tucholskiej).

Program spotkania:
16.00 – Informacja dotycząca zasad ubiegania się o mikrodotacje do wysokości 5.000 zł z FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (zaproszenie – podstawowe informacje w załączeniu)

17.00 – wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu tucholskiego do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Sejmiku NGO).
   Proszę o zapoznanie się z regulaminem wyboru do Sejmiku NGO. Zwracam jednocześnie uwagę, że do dnia 8.12.2014 r. (do godz. 10.00) należy przesłać zgłoszenia kandydatów do Sejmiku. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowej, którzy będą brali udział w głosowaniu muszą posiadać pisemne upoważnienie swojej organizacji.

Załączniki:
  1. Zaproszenie na spotkanie dot. mikrodotacji z FIO;
  2. Regulamin wyboru do Sejmiku NGO;
  3. Karta zgłoszenia kandydata i jego stałego zastępcy do Sejmiku NGO;
  4. Upoważnienie do reprezentowania organizacji w wyborach do Sejmiku NGO.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-11-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.