Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

Nowa Strategia - początek prac.

   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza do udziału w pracach zespołu do spraw opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

   Zadaniem zespołu będzie przede wszystkim uzgodnienie poszczególnych etapów budowania LSR, zapewniających partycypacyjny charakter strategii  (tj.  aktywny udział społeczności w jej tworzeniu). Do zadań zespołu będzie należało także m.in. zbieranie danych, organizacja spotkań z lokalną społecznością, aktywna praca nad założeniami LSR.

   Osoby zainteresowane włączeniem się do prac zespołu prosimy o zapoznanie się z „Poradnikiem dla Lokalnych Grup Działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.” (tutaj). Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres biura LGD (lsr@borytucholskie.pl) do dnia 7 listopada 2014 r. Praca w zespole ma charakter społeczny.

   Pierwsze robocze spotkanie zespołu odbędzie się w dniu 13.11.2014 r. o godz. 10.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2014-10-27
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.