Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

„Sprawozdawczość organizacji pozarządowych”

    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na szkolenie „Sprawozdawczość organizacji pozarządowych”.

   Szkolenie odbędzie się 12 lutego w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy przy ulicy Długiej 34. Szkolenie trwać będzie od godziny 9.00 do 16.00.

   Podczas szkolenia specjaliści przeprowadzą wykłady na temat:
  • podstaw prawnych (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych);
  • księgowania operacji finansowych;
  • sprawozdań finansowych stowarzyszeń;
  • rachunku wyników (zysków i strat);
  • sporządzania CIT8.

   Koszt szkolenia na osobę wynosi 120 zł.

   Kontakt i zapisy:

   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
   85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 34, tel. 52/ 322 67 20 wew. 39,
   Dominika Kacprzak
   e-mail: kacprzak@pte.bydgoszcz.pl;

Więcej informacji tutaj (plik PDF)..
 
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-01-28
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.