Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Toruń. Warsztaty dla liderów i liderek społecznych: Kierunek - Rozwój Lokalny.

   Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce ogłaszają nabór na dwudniowe warsztaty szkoleniowe: "Kierunek – Rozwój Lokalny", które odbędą się: 9 - 10 lutego 2008 w Toruniu i 11 - 12 lutego 2008 w Gdańsku. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 lutego 2008.

   Na warsztaty zapraszamy osoby z w małych ośrodków woj. kujawsko - pomorskiego i pomorskiego, które:

 • są lokalnymi liderkami lub liderami społecznymi;
 • działają w organizacjach pozarządowych;
 • współpracują lub zamierzają współpracować z lokalnym samorządem.
   Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach, w zakresie ich umiejętności pracy we własnym środowisku, rozwoju i wzmacniania własnej organizacji, współdziałania z samorządem i aktywizowania społeczności lokalnej.

   Warsztaty koncentrują się na następujących zagadnieniach:
 • jak umiejętnie mobilizować i organizowania społeczność lokalną wokół wybranych celów, oraz tworzyć koalicje i sieci współpracy;
 • jak kierować zespołem oraz organizować pracę zespołową; m.in.: liderstwo w grupie, zarządzanie zespołem, zasady komunikacji interpersonalnej,
 • jak przygotowywać i realizować projekty: m.in.: definiowanie problemów i wyznaczanie celów, planowanie działań, budżetowanie, określanie rezultatów i wskaźników, zarządzanie realizacją projektu, monitorowanie i ewaluacja;
 • jak współpracować z mediami i wzmacniać własny wizerunek;
 • jak współpracować z samorządem lokalnym oraz uzyskiwać wsparcie organizacyjne i finansowe dla podejmowanych działań.
   Zajęcia poprowadzą:

   Wojciech Kłosowski - jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów samorządowych. Wykładowca i trener licznych programów szkoleniowych dla samorządów i organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie. Specjalista w dziedzinie planowania strategicznego, ekspert ds. rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, ekspert i doradca przy opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Autor kilkunastu publikacji na tematy samorządowe, w tym książki pt.: Wyspy Szans; jak budować strategię rozwoju lokalnego, wydanej w Polsce i dwukrotnie na Ukrainie, która uważana jest za podstawowy podręcznik w swojej dziedzinie. W kwietniu ukaże się jego książka pt. Strategie rozwoju lokalnego.

   Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka), równości i antydyskryminacji („Redakcja Równości”, „Pomorze – Kurs na równość”). Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w „Magazynie Sztuki”, niezależna dziennikarka m.in. Gazety Wyborczej”, „Przekroju”, „Newsweeka”.

   Informacje praktyczne:

   Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi) oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu.

   Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 20 osób. Organizatorzy przewidują 40 – 60-procentowy udział kobiet.

   Pełny program zajęć zostanie opublikowany na stronie Fundacji Przestrzenie Dialogu www.przestrzeniedialogu.pl 

   Jak się zgłosić:

   Zgłoszenia (z podaną w tytule nazwą miasta, którego dotyczy) należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl do 4 lutego. 5 lutego Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl  listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą mailową.

   W zgłoszeniu należy podać:
 • imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres zamieszkania,
 • krótki opis dotychczasowej działalności/ zamierzeń działania w sferze społecznej,
 • Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.
Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16. województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku, adresowany do liderów i liderek społecznych z małych miejscowości.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-01-28
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.