Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Wojewódzki Zjazd Lokalnych Grup Działania, GOSTYCYN 2008. Teraz także ze zdjeciami.

   W dniu 18 stycznia 2008 r. w Gostycynie gościliśmy przedstawicieli 16 LGD z terenu całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego na czele z Panem Bartoszem Szymańskim Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Prelegentami spotkania byli:
  • Pani Zdzisława Hołubowska – członek zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, która przedstawiła temat: „Sieciowanie organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – przedstawienie działalności FAOW”;
  • Pani Justyna Wilkiewicz – członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, która zaprezentowała zagadnienia związane z „Rozwojem terenów wiejskich poprzez tworzenie wsi tematycznych na przykładzie wsi WIOSKA GRZYBOWA KRZYWOGONIEC”;
  • Pan dr Ryszard Kamiński – Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie poruszył temat „Lokalne Strategie Rozwoju – najnowsze wytyczne i proponowane sposoby wykonania”.
   Najważniejszym punktem spotkania był właśnie wykład dr Kamińskiego oraz dyskusja z nim związana. Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi na temat harmonogramów działań planowanych do realizacji w ramach LSR oraz sporządzania planów finansowych, a także możliwych sposobów wyboru projektów do realizacji.

   Następne spotkanie LGD zaplanowano na marzec 2008 w Płużnicy.

   Organizatorami spotkania były LGD Bory Tucholskie oraz Fundacja „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci LEADER.

  

Zjazd był współfinansowany przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ze środków Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

  
Otwarcie Zjazdu przez Prezesa LGD "Bory Tucholskie" - Magdalenę Kurpinowicz i Prezesa Fundacji "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk - Ryszarda Kamińskiego.
Podczes prezentacji
Pani Zdzisława Hołubowska przestawia działalność Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Pani Justyna Wilkiewicz z Cekcyna przedstawia historię Wioski Grzybowej Krzywogoniec.
Podczas prezentacji
Pan Jacek Kukowski z Urzędu Marszałkowskiego zachęcał przedstawicieli LGD do brania udziału w konkursach PO Kapitał Ludzki.
Praca warsztatowa
Praca warsztatowa
Praca warsztatowa
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-01-23
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.