Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

FAOW ogłasza nabór na lokalnych współpracowników projektu "Mądry Polak przed szkodą"

 Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich ogłasza nabór na lokalnych współpracowników projektu "Mądry Polak przed szkodą".

   Trzy organizacje społeczne: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki rozpoczynają realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Mądry Polak przed szkodą, czyli dbałość o przyszłą jakość życia”.

   Projekt realizowany będzie na terenie wybranych 30 gmin Polski. W związku z tym ogłaszamy nabór na lokalnych współpracowników projektu.

   Jeśli jesteś osobą aktywną, potrafisz mobilizować innych, jeśli czujesz się dobrze w roli lidera, inicjatora nowych działań, łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi – jesteś osobą której szukamy.

   Celem realizowanego projektu jest wytworzenie wspólnego podejścia władz i społeczności lokalnych w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym wynikającym z coraz częściej i z coraz większą siłą występujących ekstremów pogodowych, które wiąże się z pogłębiającymi się zmianami klimatu. Zjawiska te stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnej gospodarki, ale również dla zdrowia i życia ludzkiego, a także lokalnej przyrody. Skutki zmian klimatycznych, dotykają zatem każdego indywidualnie.

   Czy zauważasz globalne zagrożenia wynikające z postępujących zmian klimatu? Dostrzegasz ich symptomy również w swojej okolicy? Zauważasz potrzebę działania w duchu hasła „myśl globalnie, działaj lokalnie”? Jeśli tak to zapraszamy do udziału w projekcie.

   Oferujemy udział w ciekawym przedsięwzięciu, szkolenie dotyczące problematyki zmian klimatu, wynikających z nich zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

   Projekt trwa 10 miesięcy, ale z Twojej strony nie będzie to wymagało tak długiego zaangażowania. Zaprosimy Cię do Warszawy na ciekawe jednodniowe szkolenie, poprosimy o pomoc w wytypowaniu na terenie Twojej gminy osób i instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie skutkom występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz o przeprowadzenie rozmów z wybranymi osobami, a także o przygotowanie na ich podstawie krótkiej informacji o sytuacji w Twojej gminie. Poprosimy również o wskazanie lokalnych dziennikarzy, których warto zainteresować ta problematyką.

   Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami prosimy o przesłanie, w terminie do 31 stycznia 2008, krótkiego CV i listu motywacyjnego, w którym w kilku słowach przedstawisz siebie oraz uzasadnisz chęć udziału w projekcie. Prosimy również, aby w liście tym zaznaczone zostało poparcie i chęć pomocy ze strony rodzimej organizacji/instytucji.

   Jeżeli potrafisz wskazać gminę, która w szczególny sposób jest narażona na negatywne skutki ekstremów pogodowych – intensywnych opadów, huraganowych wiatrów, dotkliwych susz, nagłych fal ciepła prosimy o jej krótki opis wraz z uzasadnieniem, dlaczego właśnie w niej warto przeprowadzić projekt.

   CV, list motywacyjny, rekomendację od organizacji oraz krótki opis gminy należy wysłać na adres faow-sekretariat@wp.pl w terminie do dnia 31.01.2008 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Koźlicką - Sekretariat FAOW nr tel. 0-22 593 16 46. Wynagrodzenie za udział w projekcie wypłacone zostanie na podstawie umowy o dzieło.


Projekt finansowany w ramach schematu grantowego Fundacji Fundusz Współpracy: ŚRODKI PRZEJŚCIOWE 2005 „PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ I WZMOCNIENIE RZECZNICTWA ORAZ DZIAŁAŃ MONITORUJĄCYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2008-01-21
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.