Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Helga, Karol, Franciszek

UWAGA! KONKURS!

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „BORY TUCHOLSKIE” wniosków o  przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓW tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

I.    Termin składania wniosków:
   11 czerwca 2012 r. – 06 lipca 2012 r.

II.    Miejsce składania wniosków:
   Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola; od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

III.    Tryb składania wniosków:
   Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

IV.    Limit środków dostępnych w roku 2012 w bieżącym konkursie: 600 000,00 zł.

V.    Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, które zostały określone w LSR,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: VI.    Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: uzyskanie min. 22 pkt podczas oceny wg lokalnych kryteriów.

   Informacje udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w Tucholi, ul. Murowa 8. Pytania należy kierować na adres e-mail: lsr@borytucholskie.pl  lub telefonicznie: 52 336 12 13.

ZAŁĄCZNIKI:
  1. Wniosek o przyznanie pomocy;
  2. Instrukcja wypeł‚niania;
  3. Kryteria wyboru operacji;
  4. Wykaz dokumentów;
  5. Wzory dokumentów.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-05-24
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.