Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Janina, Jan, Onufry

OGŁOSZENIE.

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” ogłasza nabór na wolne stanowisko w biurze LGD (umowa na zastępstwo).

1. Nazwa i adres jednostki:
   Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”,
   plac Zamkowy 1, 89 – 500 Tuchola,
   BIURO: ul. Murowa 8, 89 – 500 Tuchola.

2. Określenie stanowiska:
   Pomoc administracyjna – 1 etat.

3.    Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:
 1. Znajomość i obsługa programów WORD, EXCEL i POWER POINT;
 2. Wykształcenie minimum średnie;
 3. Obywatelstwo polskie;
 4. Komunikatywność;
 5. Dyspozycyjność;
 6. Umiejętność pracy w zespole.
4.    Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
 1. Podstawowa znajomość zakresu działania LGD;
 2. Znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju „Borowiacka grapa”;
 3. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów;
 4. Prawo jazdy KAT B.
5.    Wymagane dokumenty:
 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).
6.    Termin i miejsce składania dokumentów:
   Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem NABÓR NA WOLNE STANOWISKO w biurze Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie” w terminie do 21 listopada 2011 r. do godziny 8.00.
   Decyduje data wpływu dokumentów do Biura LGD. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony zostanie również test ze znajomości w/w programów komputerowych.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2011-11-13
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.