Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Zapraszamy na konferencję.

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

uprzejmie zaprasza na konferencję

Małe Wielkie Inicjatywy - projekty realizowane na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

która odbędzie się 11 grudnia (piątek) 2009 r.
w Karczmie Góralskiej „Gazdówka” przy ulicy Szosa Gdańska 9 w Żołędowie.

    Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom idei inicjatyw lokalnych oraz przekazanie praktycznych wskazówek w zakresie aplikowania o środki z europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

    Na konferencji przedstawione zostaną wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego zdolności aplikacyjnych podmiotów działających na obszarach wiejskich w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL. Ponadto przedstawiciele Instytucji Pośredniczących zarówno Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy przedstawią praktyczne aspekty aplikowania o tzw. „małe granty”, czyli środki w ramach Działań 6.3, 7.3 i 9.5 Programu Kapitał Ludzki.

    W programie konferencji przewidziano prezentację czterech projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego jako przykłady „Dobrych praktyk EFS” w regionie.

    Prosimy o potwierdzenie obecności na konferencji do 8 grudnia 2009 r. pod numerem telefonu 52 322 67 20, poprzez stronę internetową www.bydgoszcz.roefs.pl wypełniając formularz on-line lub przesyłając pobrany i wypełniony formularz faksem na numer 52 322 67 81.

    Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2009-12-03
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.