Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Zapraszamy do konsultacji.

   Zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, prosimy Państwa o opinię w szczególności następujących rozdziałów:
  • diagnoza i analiza SWOT;
  • cele i wskaźniki zawarte w LSR;
  • zasady i kryteria wyboru  projektów w ramach LSR;
  • monitoring i ewaluacja na etapie wdrażania LSR;
  • plan komunikacyjny.
   Uwagi do założeń LSR zgłaszać można bezpośrednio w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", ul. Murowa 8, 89 - 500 Tuchola.
   Zachęcamy do konsultacji :)
Dodane przez: Partnerstwo "Bory Tucholskie"
2015-12-11
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.