Bory Tucholskie dla każdego!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
Nie pytaj co Bory Tucholskie mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla Borów Tucholskich!
REGIONALNY PORTAL BORÓW TUCHOLSKICH

Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Nowa strona internetowa!

   Ruszyła nowa strona internetowa www.ekonomicznezakupy.pl, prezentująca szeroką gamę usług świadczonych przez różnego rodzaju organizacje i spółdzielnie z województwa kujawsko-pomorskiego, które przeznaczają swoje zyski na realizację misji społecznej.

   Społeczeństwo obywatelskie to w ostatnim czasie chwytliwe hasło, używane często jako słowo-wytrych. Jak jednak w praktyce wygląda oddolna działalność samoorganizujących się obywateli? Strona www.ekonomicznezakupy.pl, rozwijana przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, pokazuje trzeci sektor w działaniu, udowadniając jednocześnie, że w coraz większym stopniu przyczynia się on do rozwoju regionu pod względem kulturalnym, gospodarczym i społecznym:
 • proponuje szeroki wachlarz imprez, usług i produktów, z których mogą korzystać mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego,
 • kreuje nowe miejsca pracy,
 • wdraża innowacyjne rozwiązania,
 • organizuje atrakcyjne wydarzenia i nieszablonowe akcje.
   Głównym celem strony jest promowanie ekonomii społecznej – polegającej na łączeniu działalności na otwartym rynku produktów i usług z realizacją społecznej misji oraz rozwiązywaniem problemów społecznych w skali mikro i makro. Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, zatrudniające osoby niepełnosprawne Zakłady Aktywności Zawodowej i rehabilitacyjne Warsztaty Terapii Zajęciowej – wszystkie te podmioty prowadzą szeroko zakrojoną aktywność, wytwarzając unikalne rękodzieło, prowadząc oryginalne kursy i szkolenia, organizując atrakcyjne wydarzenia kulturalne itp.  U podstaw ekonomii społecznej leży założenie, że wypracowane w ten sposób zyski są przeznaczane na ważne społecznie cele. Choć wiele organizacji pozarządowych wciąż odczuwa opory przed wprowadzaniem płatnej oferty, ich nastawienie powoli się zmienia – do głosu dochodzi poczucie, że w zarabianiu na działalności społecznej nie ma niczego złego, że nie jest to powód do wstydu, ale przejaw nowego myślenia o sferze społecznej aktywności.
    Ekonomia społeczna to wysoka jakość i konkurencyjne ceny oraz imponująco szeroka oferta usług i produktów – rękodzielniczych, często niszowych, wytwarzanych na indywidualne zamówienie, niewystarczająco opłacalnych dla sektora biznesu. Konsument korzystający ze strony ekonomicznezakupy.pl włącza się w coraz bardziej popularny na świecie ruch świadomego konsumpcjonizmu:
 • kupuje produkty pochodzące z etycznego źródła,
 • jego pieniądze są wykorzystane na realizację ważnych społecznie celów,
 • wspiera miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych itp.
   Strona www.ekonomicznezakupy.pl to:
 • szeroka panorama działalności społecznej prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim,
 • przykład rozwoju trzeciego sektora w regionie,
 • nieszablonowe podejście do działalności gospodarczej,
 • realizacja idei ekonomii społecznej i świadomego konsumpcjonizmu.
   Strona jest rozwijana w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej, realizowanego przez Tłok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

   Zapraszamy do kontaktu organizacje i spółdzielnie socjalne, które chcą wypromować swoją działalność za pośrednictwem strony. Informacje są na niej zamieszczane bezpłatnie.

Więcej informacji:
   Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”,
   ul. Sukiennicza 6,
   tel. 56 653 90 65,
   osoba do kontaktu: Joanna Kamińska (obsługa merytoryczna strony), tel. 509 609 693.
Dodane przez: Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"
2012-04-20
Komentarze
Komentarze to miejsce, gdzie mogą Państwo wymieniać się opiniami i prowadzić dyskusję na temat poruszony w wiadomości. LGD „Bory Tucholskie” nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii wyrażanych w komentarzach.

Dodaj komentarz

Europejski Fundusz Społeczny: CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
All Rights Reserved. Modified by lacki2000.